Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2013 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 7/2013
Schválené: 6. 5. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 28. 5. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky