Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2013 (zrušené) o odpadoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2013
Schválené: 6. 5. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 6. 5. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky