Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2013 o určení názvu ulice v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 5/2013
Schválené: 6. 5. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 28. 5. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky