Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2013 ktorým sa mení nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2013
Schválené: 18. 3. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky