Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013 o určení názvu ulíc v meste Žilina v jeho mestských častiach (Pod univerzitou, Pod univerzitou I, Pod univerzitou II, úprave názvu ulice (Požiarnická), správneho priradenia ulice a orientačného čísla vchodu (Černovská 1669/5)

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 3/2013
Schválené: 18. 3. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 4. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky