Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2017
Schválené: 20. 2. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 2. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky