Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2014 (zrušené) o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2014
Schválené: 24. 3. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 24. 3. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky