Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 (zrušené) o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2013
Schválené: 18. 3. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 3. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky