Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 (zrušené) o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 o odpadoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2015
Schválené: 26. 1. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 1. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky