Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2014 zo dňa 24.03.2014

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 1/2014
Schválené: 24. 3. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 16. 4. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky