Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013 ktorým sa mení nariadenie č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 1/2013
Schválené: 28. 1. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 2. 2013 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky