Návrh VZN o zrušení VZN č. 17/2018 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Stav: Návrhy
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: -
Schválené:
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 2. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky