Návrh VZN o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej polície Žilina

Stav: Návrhy
Oblasť:
Kategórie:
Číslo:
Schválené:
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 4. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky