Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 12/2007 Požiarny poriadok mesta

Stav: Návrhy
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: -
Schválené:
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 2. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky