Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2009
Hodnota projektu: 1 247 549,36 €

Spolufinancovanie: 62 377,47 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Rok: 2009