Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina

Stav: messages.project.states.in_progress
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2009
Hodnota projektu: 887 936,56 €

Spolufinancovanie: 44 396,83 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Stav: Ukončený

Rok: 2009