Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Nám. mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2010
Hodnota projektu: 2 105 401,85 €

Spolufinancovanie: 105 270,09 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Rok: 2010