Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2012
Hodnota projektu: 285 466,00 €

Spolufinancovanie: 201 066,00 €

Zdroj financovania: EKOFOND

Rok: 2012