Žiť na predmestí je nuda – zriadenie nízkoprahového Centra na Bratislavskej ulici

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2010
Hodnota projektu: 10 070,67 €

Spolufinancovanie: 40 282,94 €

Zdroj financovania: Dotačná schéma ÚV SR

Rok: 2010