We are 854 years old - the joint celebration

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2016
Dátum konca projektu: 1. 12. 2016
Hodnota projektu: 0,00 €

vo výške 11 tisíc EUR z Medzinárodného visegrádského fondu, Štandardné granty.

www.visegradfund.org

Názov projektu: „We are 854 years old – the joint celebration“

Dotácia bola získaná: Medzinárodní visegrádský fond, Základné grantové programy, Štandardné granty

Celkové náklady projektu: 30 – 40 tis. EUR

Dotácia: 11 tis. EURO

Predkladateľ žiadosti: mesto Třinec

Partneri: mesto Bielsko-Biała, mesto Žilina

Obdobie realizácie projektu: 1/2016 – 12/2016

Web projektu: www.trinecko.cz/visegrad/

Cieľ projektu

spoločnou oslavou narodenín 3 miest rozšíriť povedomie 3 národov o mestách, ktoré k sebe majú veľmi blízko a to nielen geograficky. Netradičnou (zábavnou) formou informovať verejnosť o krásach, zaujímavostiach, osobnostiach, tradíciách a iných špecifikách Třinca, Bielska-Biala a Žiliny a prispieť tým k rozvoju cezhraničnej spolupráce a podnecovanie obyvateľov k návšteve týchto miest.

Aktivity projektu

1. Výroba videodokumentov (1-11/2016)

O každom meste bude natočených 6 krátkych dokumentov (rozsah jedného dokumentu o všetkých 3 mestách cca 6 min.), ktoré budú verejnosti predstavené behom slávnostného večera v Třinci (pozri aktivita 2). Po ukončení projektu budú materiály partnerom voľne k dispozícii (na DVD) k ďalšiemu šíreniu a využitiu, či už k prezentačným nebo iným účelom.

Každý dokument bude zameraný na určitú tému (kultúra, šport, história/tradície, krásy a zaujímavosti, osobnosti, súťažný kvíz apod.).

2. Spoločná kultúrna akcia v Třinci (súťažné vystúpenie & koncert), (2-11/2016)

Bude sa jednať o jednodennú kultúrno-zábavnú akciu za účasti všetkých partnerov. Akcia sa bude konať v 11/2016 v Třinci. Bude spoločným zavŕšením celoročných narodeninových osláv všetkých troch miest a snáď aj počiatkom novej tradície (pokiaľ sa akcia osvedčí, mohlo by sa jednať o prvý ročník putovnej akcie medzi 3 mestami/regiónmi).

Akcia bude mať 2 časti:

a) súťažno – zábavná časť inšpirovaná európskou súťažou Hry bez hraníc. Každé mesto zostaví z miestnych osobností päťčlenný tým pod patronátom starostu/primátora, ktorý ho bude reprezentovať v 6 súťažných disciplínach (kultúrne vystúpenie, športové vystúpenie, folklórne vystúpenie, vystúpenie osobností podnikateľského sektoru, vystúpenie mladých talentov a znalostný kvíz pro starostov miest).

b) kultúrna časť – slávnostný večer bude zavŕšený hudobným koncertom 3 medzinárodných osobností, ktoré majú spojitosť s partnerskými mestami a sú pomerne známe i v ďalších krajinách.

Akcia bude verejne prístupná.

Role partnerov: partneri vytvoria súťažné tímy a zaistia prípravu jednotlivých vystúpenie pre prvú časť večera. Zabezpečí tiež dopravu tímu a prípadných pozvaných hostí do Třince a späť na vlastné náklady.

Bližší informácie poskytne:

Iveta Stoszková, odbor KVM MsÚ Třinec, tel. 558 306 106, email: iveta.stoszkova@trinecko.cz

Ing. Monika Byrtusová, odbor KVM MsÚ Třinec, tel. 558 306 239, email: monika.byrtusova@trinecko.cz

Piotr Gibiec, Główny Specjalista, Wydział Promocji Miasta, tel.: +48 33 4701 239, tel. kom.: +48 600 004 256,

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała, www.bielsko-biala.pl, email: p.gibiec@um.bielsko.pl

Ing. Milan Lipka, odbor projektov EÚ, MsÚ v Žiline, tel: +421 41 7063 410, www.zilina.sk, e-mail:milan.lipka@zilina.sk