Terénna sociálna práca v obciach

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2013
Hodnota projektu: 0,00 €

Spolufinancovanie: –

Zdroj financovania: Fond sociálneho rozvoja

Rok: 2013

O projekte: Zamestnanie 2 terénnych sociálnych pracovníkov na obdobie 4 rokov v Nízkoprahovovm centre Žilina.