Súsošie oslobodenia Žiliny v sade SNP – obnova a oprava 2020

Stav: messages.project.states.open
Dátum konca projektu: 31. 3. 2022
Hodnota projektu: 5 700,00 €

Predmetom projektu je obnova pamätníka „Súsošie oslobodenia Žiliny v sade SNP“. Pamätník bol odhalený k 10. výročiu oslobodenia mesta v r. 1955 na začiatku Sadu SNP, vedľa Námestia Andreja Hlinku. Zobrazuje postavu osloboditeľa, matku s dieťaťom v náručí a chlapca pri vojakovi.

Súsošie a podstavec sú vyhotovené z pieskovcového kameňa. Spodný základový nástupový stupeň je tvorený obložením z viacerých menších kamenných žulových platní (Rosa beta). V súčasnosti je exteriérový pamiatkový objekt výrazne znehodnotený vplyvom poveternostných podmienok.

Na rekonštrukciu pamätníka získalo Mesto Žilina dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov.

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa.

Poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR: 5 700 €

Začiatok realizácie aktivít projektu: —

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 3/2022