Social Literacy Training for Public Sector Staff

Stav: V realizácii
Dátum začiatku projektu: 2012-01-01
Hodnota projektu: 10 128,00 €

Spolufinancovanie: – €

Zdroj financovania: LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Grundtvig

Rok: 2012

O projekte: Medzinárodný projekt je zameraný na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností pracovníkov verejnej správy prostredníctvom e-learningového vzdelávania, výmena skúseností s inými krajinami.