Rozšírenie služieb nízkoprahového Centra na komunitnom princípe

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2011
Hodnota projektu: 4 100,00 €

Spolufinancovanie: 100,00 €

Zdroj financovania: Úrad vlády SR

Rok: 2011