Rozšírenie aktivít rodinného centra aj pre seniorov

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2012
Hodnota projektu: 1 200,00 €

Spolufinancovanie: – €

Zdroj financovania: Nadácia ORANGE

Rok: 2012