Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 5. 2020
Dátum konca projektu: 1. 10. 2020
Hodnota projektu: 186 353,09 €
Kofinancovanie projektu: 9 317,65 €

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Na žilinskom sídlisku Hliny I zrevitalizuje mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina“, s kódom 302041Q826.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 186 353,09 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 177 035,44 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 9 317,65 EUR

Predmetom riešenia projektu je revitalizácia a obnova verejného priestoru v meste Žilina, časť Hliny I., vo vnútrobloku pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho. Plocha riešenej časti je 2755 m2, na ktorej vznikne nová multifunkčná plocha určená pre oddych, zábavu i rôzne športové aktivity.

V súčasnosti tvorí podstatnú časť vnútrobloku na Hlinách I staré basketbalové ihrisko. Revitalizáciou sa odstráni prevažujúca asfaltová plocha a vytvorí sa trávnik s vysokou zeleňou. Vo zvyšnej časti vznikne viacero funkčných častí. Najmenší sa môžu tešiť na nové detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, šmýkačkou, tých starších určite poteší workout aréna a spevnená plocha s kardio strojmi na cvičenie pre seniorov.

Súčasťou priestoru budú po revitalizácii dve nové športové plochy, a to streetbalové ihrisko a volejbalové ihrisko so športovým akrylátovým farebným povrchom, ktorý bude tlmiť nárazy a prispeje tak k zníženiu hluku.

Časť prírody do vnútrobloku prinesie nová vegetácia. Tá doplní pôvodnú vysokú zeleň, ktorá je v súčasnosti v dobrom stave. Vysadia sa nové stromy a trávnik, vytvorí sa herný kopec pre deti a vzniknú záhony s trvalkami, ktoré celý priestor zatraktívnia. V rámci obnovy sa počíta aj s opravou oplotenia. Jeho poškodené časti sa doplnia a celý plot sa ošetrí a natrie.

Výmenou prejdú tiež zábrany proti parkovaniu. Súčasné chátrajúce vymení samospráva za nové. Pribudnú i nové sušiaky na bielizeň a prístrešok na smetné nádoby. Modernizovať sa bude aj pôvodné osvetlenie. Súčasných 7 lámp nahradia nové ekologické a ich počet sa navýši na 13 kusov.

Obdobie realizácie:05/2020 – 10/2020

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku Hliny I. s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu: