Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2009
Hodnota projektu: 994 109,73 €

Spolufinancovanie: 49 705,49 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Rok: 2009