Recyklujeme pre krajšiu Žilinu

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2011
Hodnota projektu: 4 358,00 €

Spolufinancovanie: 1373 €

Zdroj financovania: Nadácii Pontis

O projekte: Projekt orientovaný na zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu v meste Žilina.

Rok: 2011