Povedzme hlasné nie!

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2012
Hodnota projektu: 3 032,00 €

Spolufinancovanie: 152,00 €

Zdroj financovania: Úrad vlády SR

Rok: 2012