Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2010
Hodnota projektu: 299 762,06 €

Spolufinancovanie: 14 988,11 €

Zdroj financovania: MVRR SR, Regionálny operačný program, opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Rok: 2010