Nové prístupy pri znižovaní mestskej a environmentálnej kriminality – NAUCER

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2012
Hodnota projektu: 140 215,00 €

Spolufinancovanie: 14 207,00 €

Zdroj financovania: European Commission

Rok: 2012