Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Stav: V realizácii
Dátum začiatku projektu: 2013-01-01
Hodnota projektu: 1 180,00 €

Spolufinancovanie: 118,00 €

Zdroj financovania: Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rok: 2013

O projekte: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a skvalitnenie života občanov mesta Žilina, najmä zdravotne rizikovým občanom. Aktivity projektu sú spojené so zabezpečením a prevádzkou sociálnej služby elektronického monitorovania a signalizácie potreby pomoci.