Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 11. 6. 2014
Dátum konca projektu: 15. 9. 2015
Hodnota projektu: 263 135,24 €

Spolufinancovanie: 13 285,25 €

Zdroj financovania: MH SR, RO SOP PaS, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Rok: 2010