Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2010
Hodnota projektu: 244 910,00 €

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do vašej budúcnosti

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk 

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

www.siea.sk