Modernizácia a doplnenie kamerového systému Mesta Žilina – 1. Etapa

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2011
Hodnota projektu: 111 183,00 €

Spolufinancovanie: 105 935,56 €

Zdroj financovania: MV SR

Rok: 2011