Mestská krajina – revitalizácia zelene v okolí Supermarketu TESCO Hájik

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2009
Hodnota projektu: 4 672,28 €

Zdroj financovania: Nadácii Pontis

Rok: 2009

O projekte: Grant predstavoval 40% rozpočtu. Obnova a výsadba zelene v blízkosti supermarketu TESCO, osadené nové lavičky, hojdačka a kolotoč, ktoré môžu využívať nielen deti zo sídliska Hájik.