LSKxP – Regionálny operačný program Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Žiline

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2012
Hodnota projektu: 1 998 702,44 €

Spolufinancovanie: 99 935,00 €

Zdroj financovania: OPŽP,ERDF, ŠR

Rok: 2012