LSKxP – OP Vzdelávanie Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2012
Hodnota projektu: 64 461,13 €

Spolufinancovanie: 3 223,06 €

Zdroj financovania: OP Vzdelávanie, Úrad vlády SR, MŠ SR

Rok: 2012