Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia – II. etapa

Kód projektu: .
Dátum začiatku projektu: 1. 9. 2023
Dátum konca projektu: 30. 11. 2023
Hodnota projektu: 5 000,00 €

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný z dotačného systému Ministerstva kultúry SR a rozpočtu mesta Žilina.

Názov projektu: Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia – II. etapa
Program:   1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Výška dotácie z MK SR: 5 000,- EUR

Krátky opis projektu

Kaplnka morová sv. Magdalény je situovaná v časti Starého mestského cintorína v Žiline. Jedná sa o pôvodnú kamennú stavbu drobnej sakrálnej barokovej architektúry. Predpokladáme, že kaplnka vznikla na konci 17. storočia. Polygonálny pôdorys predstavuje UNIKÁTNY typ v regióne, v širšom okolí nie je známa iná podobná kaplnka. Je to PRVÁ BAROKOVÁ SAKRÁLNA STAVBA na ÚZEMÍ MESTA ŽILINA.

Predmetom projektu je sanácia vlhkosti murovanej spodnej časti kaplnky.

Hlavný cieľ projektu je záchrana kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Miesto realizácie projektu:
ul. Martina Rázusa 8896, Žilina (Starý mestský cintorín v Žiline)

Obdobie realizácie:  09/2023 – 11/2023