Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2013
Hodnota projektu: 62 820,65 €

Spolufinancovanie: 3141,04 €

Zdroj financovania: Environmentálny fond

Rok: 2013