Detské sanatórium - Jasle Veľká Okružná

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2011
Hodnota projektu: 1 700,00 €

Spolufinancovanie: 200,00 €

Zdroj financovania: Nadácia Tesco

Rok: 2011