CENTRAL MEETBIKE – Udržateľná doprava v mestách Strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2010
Hodnota projektu: 181 116,00 €

Spolufinancovanie: 27 167,40 €

Zdroj financovania: ERDF, OP Stredná Európa, opatrenie 2.3 Presadzovať trvalo udržateľnú a bezpečnú mobilitu

Rok: 2010