BENEFIT – Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnávateľov

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2009
Hodnota projektu: 112 170,00 €

Spolufinancovanie: 28 042,50 €

Zdroj financovania: Výkonná agentúra pre konkurencie-schopnosť a inováciu (EACI) Komunitárny program

Rok: 2009