Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre

Stav: messages.project.states.done
Dátum začiatku projektu: 1. 1. 2011
Hodnota projektu: 4 025,00 €

Spolufinancovanie: 1005,00 €

Zdroj financovania:Nadácia pre deti Slovenska, fond Hodina deťom

Rok: 2011