Pripomienkovanie projektových dokumentácií


Pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti – Mesto Žilina

Mesto Žilina má záujem – ako oprávnený žiadateľ – podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti – Mesto Žilina v rámci výzvy: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR.

Touto cestou Vás vyzývame na verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie – manažérskych produktov – pripravovaného projektu. S ohľadom na citlivú povahu obsahu dokumentov nás v prípade Vášho záujmu o pripomienkovanie kontaktujte na e-mailovej adrese: Filip.Svec@zilina.sk