Udelenie a zrušenie mandátu k elektronickému inkasu

Prehľad

Čo je to elektronické inkaso?

Mesto Žilina umožňuje nastaviť si automatické platby za vybraté služby mesta prostredníctvom elektronického inkasa. Prostredníctvom tohto formulára môžete udeliť alebo zrušiť mandát k elektronickému inkasu.

Skôr ako začnete

V procese od Vás budeme požadovať nasledujúce údaje:

Informácie