Úkrytová a evakuačná batožina

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: 10 – 15 kg

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 25 kg pre deti, do 50 kg pre dospelých

Čo vám nemá chýbať v batožine?

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu: