Mesto Žilina získalo ocenenie Zlaté vedro

20231018_10095120231018_100951

Žilinská samospráva sa umiestnila na 3. mieste v komunikácii podnetov na Odkaze pre starostu za rok 2022 a za túto aktivitu si vyslúžila cenu Zlaté vedro. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 18. októbra v priestoroch SPACE UP v Bratislave, kde za Žilinu prevzal ocenenie prednosta mestského úradu Ing. Michal Berger.

Odkaz pre starostu je portál, ktorý mesto Žilina využíva v rámci činností podporujúcich participáciu obyvateľov na aktivitách samosprávy. Je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI, ktorého zámerom je prispieť k skvalitňovaniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi vďaka posilnenej vzájomnej komunikácii.

Žilinská radnica rieši s týmto cieľom podnety občanov cez Odkaz pre starostu od roku 2019, pričom za úvodný rok takisto získala ocenenie Zlaté vedro a stala sa víťazom v obidvoch hodnotených kategóriách: Riešenie podnetov a Komunikácia s občanmi.