Mesto Žilina začína s rekonštrukciou podchodu pod Rondlom

Rondel IFRondel IF

Podchod pre peších a cyklistov vedúci popod okružnú križovatku Rondel v Žiline sa dočkal obnovy. Žilinská radnica tento týždeň začína so stavebnými prácami, ktoré by mali trvať do septembra. Podchod zostane počas obnovy priechodný.

Rekonštrukcia podchodu spájajúceho centrum mesta s mestskou časťou Závodie a sídliskom Hájik je dlhodobo diskutovanou témou. „Pred dvoma rokmi schválilo žilinské mestské zastupiteľstvo financie na jeho čiastočnú obnovu, no vzhľadom k tomu, že ide o významný mestský ťah, ktorí využívajú denne desiatky chodcov a cyklistov, rozhodli sme sa zrealizovať komplexnejšiu modernizáciu. Útvar hlavného architekta mesta Žilina medzičasom vypracoval architektonickú štúdiu a my sme vyčlenili na stavebné práce sumu vo výške 581 795 eur,“ priblížil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Rekonštrukcia sa dotkne výmeny povrchov, pribudnú tiež nové prvky zábradlí a madiel s integrovaným podsvietením. Kompletne sa obnoví osvetlenie podchodu, ktoré bude po novom energeticky úsporné, zároveň sa rozšíri verejné osvetlenie a obnoví sa kamerový systém, čím sa zvýši bezpečnosť nielen samotného podchodu, ale aj blízkeho okolia. Dôležitou súčasťou rekonštrukcie je i oprava odvodnenia, keďže najmä po výdatných dažďoch dochádzalo k zatopeniu podchodu. Vymenia sa odtokové žľaby a v centrálnej časti sa jeden žľab doplní.

V súčasnosti slúži podchod pod Rondlom i ako legálna grafity zóna, s týmto využitím sa počíta aj v budúcnosti. „Návrh pracuje s jasným funkčným vymedzením plôch, ktoré budú slúžiť aj na využitie tohto druhu umenia. Okrem toho vzniknú nové plochy pre umiestnenie citylightov na prezentáciu kultúrnych inštitúcií v meste. Steny pri jednotlivých vstupoch budú obložené ťahokovom žltej farby, ktorý tieto vstupy zvýrazní a zároveň ide o vhodný materiál z hľadiska údržby a odolnosti voči vplyvom prostredia či vandalizmu,“ spresnil riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka.

Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách, počas ktorých sa postupne uzatvoria jednotlivé vstupy do podchodu, podchod však zostane stále sčasti priechodný. Obmedzenie sa dotkne iba chodcov a cyklistov, neovplyvní okolitú automobilovú ani železničnú dopravu.  V prvej etape bude uzatvorená severná polovica podchodu a uzatvoria sa schodiská 2 a 3. Chodci budú vstupovať do podchodu rampou 1 a rampou 3. V druhej etape sa presunie dočasná deliaca stena, chodci budú vstupovať opravenými schodiskami 2 a 3 a uzatvorené budú rampy 1, 2 a 3. 

Viac o projekte sa dočítate na linku: https://coplanuje.zilina.sk/projekty/revitalizacia-podchodu-pod-rondlom/.