Mesto Žilina vyhlasuje v Budatíne mimoriadnu situáciu z dôvodu zosuvu svahu

foto_zosuvfoto_zosuv

Na Mestskom úrade v Žiline zasadal krízový štáb, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu v mestskej časti Budatín. Dôvodom je zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku Zvonici. Mimoriadny stav platí od štvrtka 2. mája 2024 od 8.00 hod. 

V mestskej časti Žilina – Budatín v dôsledku pôsobenia prírodných síl došlo k zosuvu svahu s porušením miestnej komunikácie na ul. Ku zvonici, ktorá je situovaná na mieste zosuvu a zabezpečuje prístup k rodinným domom. Pod komunikáciou sa nachádzajú inžinierske siete plynovodu a vodovodu. Na základe posudku a obhliadky miesta je predpoklad rozšírenia zosuvu a riziko svahovej deformácie s možným ohrozením života, zdravia, majetku a životného prostredia, ako i činnosť zložiek integrovaného záchranného systému v dotknutej mestskej časti Žilina – Budatín pre prípad ich nutného zásahu.

„Správca cesty vykoná nevyhnutný rozsah stavebno-technických opatrení k eliminácií rizika ďalšieho zosuvu komunikácie v úseku poškodených svahovými deformáciami, dopravným značením a organizáciou prác. Zároveň žiadame obyvateľov v tejto lokalite, aby minimalizovali vypúšťanie vody na vozovku a sledovali podpivničené časti svojich obydlí,“ vysvetlil Lukáš Čerňava, vedúci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti Mestského úradu v Žiline.

Mesto Žilina situáciu pravidelne monitoruje a samospráva bude verejnosť o ďalších skutočnostiach informovať.